מדריך מס לעסק שמקבל תשלום בקריפטו

מהו תהליך קבלת תשלום בקריפטו

מקבל קריפטו כתשלום על שירותי פיתוח, עיצוב או שירות אחר?

המדריך הזה בשבילך. ריכזנו מידע שרלוונטי לכל מי שמקבל הכנסות מקריפטו בעסק בארץ או בחו"ל.
כאן תמצאו הסברים לכל הנקודות החשובות עבור נותן שירות בקריפטו. נתייחס לרישום ברשויות מס, תהליך הוצאת חשבוניות, הנזלה בבנקים, סיכון נזילות, קבלת בונוסים ומענקים מיוחדים בטוקנים.

חלק 1. מע"מ וביטוח לאומי

 * הפוסט כתוב בלשון זכר אך מתייחס באופן שווה וכולל לכל המינים.
* הפוסט מכיל מידע כללי ואין בו המלצות או תחליף לייעוץ מקצועי. כל התייעצות או פעולה שתעשו על סמך המידע בפוסט נעשית על אחריותכם האישית. לקבלת ייעוץ מקצועי ומותאם אישית, יש לפנות למשרדינו באופן פרטני.

 

מע"מ

אופן רישום במע"מ נקבע על פי מחזור העסקאות השנתי של העסק, כלומר על פי סך ההכנסות שהתקבלו בעסק לא כולל הכנסה כשכירים, תשלומי מילואים או תשלומים אחרים מביטוח לאומי. כמובן לא כולל הכנסות משוק ההון או קריפטו. בשנת 2024 תקרת עוסק פטור 120,000₪. מעל סכום זה צריך להירשם כעוסק מורשה.

רשומים כעוסק פטור? תבדקו האם ביצתם את המשימות החשובות לעוסק פטור בינואר.
ההבדל העיקרי בין עוסק פטור לעוסק מורשה הוא שעוסק מורשה מוציא ללקוחותיו חשבוניות מס על כל עסקה, גובה מע"מ על השירות ובמקביל יכול לקזז את מס התשומות שזה מע"מ על הוצאות בעסק.
מס ערך מוסף (מע"מ) מוטל על עסקה בישראל או על מתן שירותים בשיעור של17%ממחיר העסקה.


דווקא בתעשיית קריפטו נמצא שרוב הפרילנסרים נותנים שירותים לחברות ופרוייקטים בחו"ל וזכאים למע"מ בשיעור אפס יחד עם יכולת לקבל החזרים על מע"מ הוצאות שיש להם בארץ. 

 

ביטוח לאומי

עצמאי, עוסק מורשה או עוסק פטור, צריך להירשם גם כעצמאי בביטוח לאומי ולשלם דמי הביטוח הנדרשים.

לעניין רישום בביטוח לאומי כ"עובד עצמאי" יש תנאים, אך אחד מתנאי הסף הוא הכנסה שנתית של כ22,000₪. חובת הרישום והדיווח למוסד לביטוח לאומי חלה גם על מי שהכנסתו מהעסק נמוכה מ22,000₪ (דיווח על פתיחת עסק וייכנס להגדרה "עצמאי שלא עונה להגדרה") וכן גם על מי שעובד כשכיר ובמקביל מפעיל עסק.
שיעור דמי ביטוח נקבע לפי גובה הכנסה נטו (הכנסות פחות הוצאות) ובמדרגה הגבוה מגיע ל17.83%.

שיעור דמי ביטוח
תשלום דמי הביטוח מתבצע כמקדמה חודשית על סמך גובה ההכנסה הצפויה וההתחשבנות הסופית נערכת לאחר הגשת דוח שנתי למס הכנסה בגין אותה שנת מס.
כך שייתכן ויעברו חודשים רבים עד שבפועל תתבצע התחשבנות סופית מול ביטוח לאומי.
זה מביא אותנו לחשיפה לחובות מצטברים מול ביטוח לאומי אם המקדמות לא משולמים בהתאם להכנסה האמיתית.

מה עושים? עבור עוסק מורשה, בזמן הדיווח הדו חודשי למע"מ ומס הכנסה בודקים הערכת רווח נטו בעסק והתאמת המקדמות.

עבור עוסק פטור מומלץ לעשות זאת בחודשים ינואר, בחודש הגשת דוח שנתי למס הכנסה ולזכור לעלות את המקדמות אם יש עליה בהכנסות.

 

חלק 2. מס הכנסה: מקדמות וניכוי מס במקור

המס המשותף לשכירים ועצמאים הוא "מס הכנסה".

שכירים משלמים מס הכנסה כל חודש כאשר בתלוש שכר מורידים את התשלומים משכר הברוטו שלהם.  עצמאים משלמים את מס הכנסה דרך תשלום מקדמות וניכוי מס במקור התחשבנות סופית על מס הכנסה עם הגשת דוח שנתי.

מס הכנסה וניכוי במקור לעוסק בקריפטו

לעסקים שמקבלים את התשלומים בקריפטו חשוב לשים לב על עניין הנזלת קריפטו לפיאט (שקלים ודולרים). רשויות מס עדיין לא מקבלים תשלומי מיסים בקריפטו והעוסק צריך לדאוג להמיר לפחות חלק מההכנסה בקריפטו לפיאט על מנת שיוכל לשלם את המיסים. 

האפשרויות הקיימות:

  • מכירת קריפטו דרך נותן שירות מטבע (נש"מ) בעל רישיון בישראל

תמורת המכירה תבוצע כהעברה בנקאית מחשבון הנש"מ לחשבון בנק של העוסק. 

בשלב זה יכולות להגיע שאלות מהבנק על מהות ההעברה ובקשות לספק מסמכים תומכים כמו חוזה עבודה, תיאור פעילות החברה, אישור מרואה חשבון ועוד. 

מצב בעייתי, אך אפשרי שהבנק לא יסכים לקבל את ההכנסות מקריפטו. כאן נאלץ לחפש פתרונות נוספים.

  • מכירת קריפטו דרך כספומטים

גם כאן מומלץ לעבוד עם עסקים בעלי רישיון או אישור פעילות זמני. תמורת המכירה תקבלו במזומן. תשלומי מס הכנסה ומע"מ אפשר לשלם במזומן בעזרת שוברים ייעודיים בבנק הדואר. 

לתשומת לב, בפעולות מזומן להתייחס למגבלות חוק לצמצום שימוש במזומן. 

כאן תמצאו סימולטור לחוק לצמצום השימוש במזומן.

  • מכירה לאדם פרטי

אין חוק או מגבלה משפטית אחרת שאוסרת על מכירת קריפטו לאדם פרטי. עסקאות כאלה חשודות יותר בניתוח פעילות בתיק הקריפטו שבנקים מבקשים מטעם רגולציית איסור הלבנת הון.

סיכון נוסף, בכמות גדולה של פעולות מסוג זה ברשות המיסים יכולים לטעון שמדובר בניהול עסק למכירה וקניה של קריפטו. 

בסכומים גבוהים, מעל 1,000,000 דולר, קיימים פתרונות הנזלה אחרים שיכולים להיות רלוונטיים

ניכוי במקור לעוסק בקריפטו

דווקא במקרה של עוסק שמקבל קריפטו, תשלום מיסים דרך ניכוי במקור יכול לשרת נהדר ולהוריד התעסקות עם הנזלה חודש בחודשו.

חובת ניכוי במקור חלה בתנאים מסויימים על החברה המשלמת, כלומר על הלקוח שלכם. כך שניתן לקבוע שיעור ניכוי במקור גבוה יחסית שיתאים לסכום מס הכנסה הצפוי שלכם. מי שידאג להעברת מס הכנסה לרשות המיסים תהיה החברה המשלמת. 

מקדמות:

החובה לשלם מקדמות מס הכנסה רלוונטית לכל עצמאי: עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בע”מ. 

לאחר פתיחת תיק במס הכנסה, בעל העסק מקבל פנקס מקדמות בו יש שוברי תשלום באמצעותם ניתן לדווח ולשלם את המקדמות בהתאם לשיעור שנקבע בפנקס. אל תדאגו, לא חייבים לשלם דרך השובר, אפשר גם באינטרנט. חפשו לינק בהמשך המאמר. 

איך ומי קובע את שיעור המקדמות?

דיווח של המקדמות זה שיעור מסוים שנקבע בפנקס כפול סך המחזור העסקי בתקופת דיווח. אבל מדובר רק במקדמות ושיעור המס הסופי ייקבע לאחר הגשת דוח שנתי למס הכנסה. 

יכול להיווצר מצב, שרשות המיסים קובעים שיעור מקדמות גבוה או נמוך מהמס הצפוי של העוסק. לכן חשוב לבצע הערכה להכנסה נטו של העצמאי ולעשות סימולצית מס שנתית בהתחשב במקורות ההכנסה האחרים (לדוגמא, אם הוא גם שכיר) וגם להתחשב בהטבות מס להן זכאי. 

אחרי סימולציה מס שנתית אפשר לבדוק האם שיעור המקדמה שנקבע מתאים לביצועים העסקיים בפועל.

לדוגמא, עוסק חדש עם הוצאות רבות בשנה ראשונה שצפוי להיות בהפסד, כלל לא צריך לשלם מס הכנסה ואפשר לבקש ביטול מקדמות.

 

עבור עסקים קיימים יותר קל כי כבר יש היסטוריה של פעילות ושיעור המקדמות לשנה חדשה יתעדכן לפי המחזור העסקי (ההכנסות) של השנה הקודמת. 

עבור אלה כדאי לבצע סימולציית מס פעמיים – שלוש במהלך השנה.

לאחר הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה תתבצע שומה סופית, ויתברר אם הסכום ששילם בעל העסק באמצעות מקדמות מכסה את גובה המס שעליו לשלם בפועל. אם לא, יהיה עליו להשלים את היתרה למס הכנסה ואף יחויב בריבית והצמדה.

אם יתברר שהסכום ששילם באמצעות המקדמות עלה על גובה המס שהיה עליו לשלם, הוא יקבל החזר ממס הכנסה בתוך 90 ימים מיום הגשת הדו"ח השנתי.

רו"ח שמלווה אותכם לאורך השנה מבצע בדיקת מקדמות לפחות מספר פעמים בשנה על מנת לא להגיע למצב חוב גבוה מול רשויות מס.

אפשרויות תשלום

מקדמות משלמים או בבנק הדואר בעזרת שוברים מפנקסים (דיוח בעזרת שוברים עד 15 לחודש) או דיגיטלית באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית. דיווח דיגיטלי שיוגש עד ב-19 לחודש בשעה 18:30 – ייחשב דיווח במועד.

לינק לדיווח מקדמות:

https://www.gov.il/he/service/itc-payment-online-incometax

באתר תתבקשו למלא מספר תיק שזה תעודת זהות של עוסק ומספר סידורי. המספר הסידורי מופיע באיזור האישי ב"תיק המס", במכתב הודעה לתשלום מקדמות ועל השובר בפנקס המקדמות. לאחר ביצוע התשלום מומלץ להדפיס ו/או לשמור את האישור.

החובה לשלם מקדמות מס הכנסה רלוונטית לכל עצמאי: עוסק מורשה, עוסק פטור או חברה בע”מ.

ניכוי מס במקור

אחת הדרכים לתשלום מס הכנסה הוא באמצעות ניכוי המס במקור על ידי לקוחות העסק. החוק קובע כי לקוחות מסוימים חייבים לנכות את המס (או חלק ממנו) שבעל העסק צריך להעביר למס הכנסה, וזאת מתוך התשלום שהם בעצמם משלמים לבעל העסק. 

בניסוח פשוט, "ניכוי מס במקור" זה אומר שכבר במועד תשלום על שירות, לקוח מעביר חלק מהסכום לרשות המיסים והעוסק מקבל סכום קטן יותר. 

שיעור ניכוי מס במקור נקבע על ידי פקיד שומה לכל עוסק ו/או חברה.

  • איך מקבלים אישור ניכוי מס במקור או פטור מניכוי מס? 

כל מעסיק, חברה או עוסק פטור יכולים לקבל אישור ניכוי מס במקור (ואישור ניהול ספרים), על ידי הגשת בקשה באתר רשות המיסים. 

  • איך להוציא אישור לצורך ניכוי מס?

יש להוריד את אישור ניכוי המס במקור ואישור ניהול ספרים מהאתר של רשות המיסים.

בשירות המקוון ניתן לבקש אישור לתיק. נכנסים ומזינים מספר עוסק / חברה שלכם תועברו לעמוד שיראה את שיעורי הניכוי המשויכים לתיק שלכם באחוזים, או לחלופין יראה שאתם פטורים מניכוי במקור. ניתן באותו מסך גם לבקש להוריד אישור ניהול ספרים.

בעל עסק שסבור שהסכומים שינוכו לו במקור גבוהים משעור המס שיגיע ממנו בשנת המס, יכול לפנות לפקיד השומה במס הכנסה כדי להפחית את שיעור המס המנוכה במקור או לפטור אותו לגמרי מהניכוי. האישור יכול להיות כללי (לכל הלקוחות הפוטנציאליים) או מפורט ללקוח מסוים או לקבוצת לקוחות מסוימים.

  • האם יש כאן מס כפול?

התשובה היא לא. עצמאי לא משלם כפול לרשות המיסים. בעת הגשת דיווחים חודשיים וגם דוח שנתי מתחשבים בסכומי ניכוי במקור ומקטינים תשלומי מקדמות בהתאם. חשוב לשמור אישוי ניכוי מס במקור. 

כל לקוח אשר ניכה במקור מס מתשלומים ששילם לבעל העסק, חייב לתת לבעל העסק אישור על הניכוי ואישור שנתי בהם מפורט הסכום ששולם והסכום שנוכה במקור.(אליך לצרף את האישורים השנתיים לדו"ח השנתי שמוגש, ולשמור את האישורים החודשיים להוכחת הזכאות לקיזוז מהמקדמה).

המדריך מתעדכן וכל כמה ימים יצאו פרקים נוספים. 

לעדכן אותך על תוכן חדש?

אולי יעניין אותך גם:

מהו תהליך קבלת תשלום בקריפטו

מדריך מס לעסק שמקבל תשלום בקריפטו​

המידע הכי לכל מי שמקבל הכנסות מקריפטו בעסק בארץ או בחו"ל.
כאן תמצאו הסברים לכל הנקודות החשובות עבור נותן שירות בקריפטו. נתייחס לרישום ברשויות מס, תהליך הוצאת חשבוניות, הנזלה בבנקים, סיכון נזילות, קבלת בונוסים ומענקים מיוחדים בטוקנים.

קרא עוד »

בגלישתך באתר הנך מסכימ/ה לשימוש שהאתר עושה ב- Cookies, על פי מדיניות הפרטיות ותקנון האתר המעודכנים.

דילוג לתוכן