מדיניות האתר

מדיניות cookies

באתר נעשה שימוש בעוגיות (cookies), לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. אתה רשאי, כמובן, לבטל בכל רגע את השימוש בעוגיות על ידי התאמת ההגדרות בדפדפן שלך, אולם אם תעשה כן לא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

SHULKIN שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור. על שינויים מהותיים תימסר הודעה בדף הבית של האתר.  

 

מדיניות פרטיות

SULKIN מודה לך על השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו מחויבים לשמור עליה בהתאם להוראות כל דין.

במקרים מסוימים, השימוש בשירותים שונים המוצעים באתר, כגון יצירת קשר, קבלת ניוזלטר או משלוח שאלות, מחייבים הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור פרטים אישיים אודותיך (למשל, שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיו"ב). מסירת הפרטים אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל להשתמש בשירותים. אם נרשמת לשירות, הנך מתחייב כי כל הפרטים שמסרת בעת הרישום הם נכונים ומדויקים. לגבי ניוזלטר, מידע פרסומי ותכתובות אלקטרוניות שSHULKIN עשויה לשלוח אליך (מטעמה או מטעם צד שלישי)- בהתאם להוראת הדין, הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל הודעות כאמור בכל עת.

בנוסף, SHULKIN אוספת מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ידוע לך ואתה מסכים כי SHULKIN רשאית לעשות שימוש במידע אותו מסרת בעת הרישום, או מידע אחר שנאסף אודותיך והמזהה אותך באופן אישי, לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך, למשל, בכפוף להוראות הדין, SHULKIN רשאית להשתמש בפרטים שמסרת, או במידע שנאסף אודות הרגלי השימוש שלך באתר, לצורך אספקת השירותים באתר, שיפור, פיתוח והתאמת האתר לצרכי גולשים, שיפור חוויות המשתמש שלך, התאמת פרסומות באתר לתחומי ההתעניינות שלך, משלוח ניוזלטר, יצירת קשר עמך, פרסום תכנים מטעמך, ניתוח הרגלי השימוש באתר ויצירת מידע סטטיסטי.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, SHULKIN תשמור את הפרטים האישיים שמסרת במסגרת מאגר מידע.

ככלל, SHULKIN לא תמסור לצד שלישי את פרטיך האישיים או מידע אחר המזהה אותך באופן אישי, אלא בהסכמתך. עם זאת, במקרים הבאים, SHULKIN עשויה למסור את פרטיך לצדדים שלישיים –

במסגרת שיתופי פעולה בין SHULKIN לצדדים שלישיים במסגרת האתר, כאשר המידע דרוש לאותו צד שלישי לצורך אספקת השירותים לך; בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;

במקרה שSHULKIN תקבל צו שיפוטי המורה לך למסור את פרטיך;

במקרה בו SHULKIN סבורה כי הדבר נדרש על מנת למנוע נזק חמור לגופך או רכושך או לצורך עמידה בהוראות הדין;

במסגרת הליך משפטי בינך לבין SHULKIN;

במקרה בו תפר את תנאי השימוש באתר.

בגלישתך באתר הנך מסכימ/ה לשימוש שהאתר עושה ב- Cookies, על פי מדיניות הפרטיות ותקנון האתר המעודכנים.

דילוג לתוכן